Inspiration Ledelse

Mere ledelse i folkeskolen i Qeqqa

Michael Binzer
Skrevet af Michael Binzer

Jeg har været så privilegeret at få lov til at holde en workshop omkring at få mere ledelse ind i folkeskolen sammen med den samlede skoleledelse i Qeqqata Kommunia. Workshoppen var designet efter helt enkle principper, hvor medinddragelse, målsætninger og konkrete handlingsplaner var på agendaen. Udgangspunktet er naturligvis skoleledernes hverdag, som er præget af mange forskellige udfordringer, hvoraf nogle kan påvirkes – og andre ikke kan påvirkes på kort sigt.

Programmet for dagen så ud på følgende måde:

Program for dagen

  1. Kom-til-stede-øvelse – introduktion af hinanden og baggrund. En personlig historie der har betydet noget for dig i dit liv.
  2. Introduktion til udviklende samspil i grupper: udviklende, vedligeholdende og afviklende opførsel som ledelsesværktøj
  3. Kort træningsrunde i udviklende dialog
  4. Vi kortlægger de vigtigste udfordringer for den enkelte skoleleder. Tre udfordringer hver – efterfølgende prioritering og afstemning om initiativer.
  5. Introduktion til triogrupper (grupper af tre). Vi bearbejder de tre vigtigste udfordringer i inddelte triogrupper med afsæt i udviklende dialogform
  6. Vi opstiller konkrete løsningsforslag på kort og mellemlang sigt på de tre centrale udfordringer med tilhørende tidsplan. Afdækning af interessenter i løsningerne
  7. Skal vi have et Fælles værdisæt på skolerne i Qeqqata? Eller tilpasning til den enkelte skoles udfordringer?
  8. Egen liste over de tre vigtigste indsatser, triogruppen skal have igangsat inden workshop 2 – og hvordan der skal måles på det?
  9. Hvordan fastholder vi triogrupper frem til næste workshop? Egen plan for fremdrift, sparring og udpegning af triogruppeansvarlig.
  10. Opfølgning via telefonmøder, mailtilbagemelding inden workshop 2, der skal foregå ultimo januar 2015.

Workshoppen – som du kan se på billedet – blev afholdt med højt energiniveau og alternativ stoleopsætning, som fordrer at folk kommer tæt på hinanden.

Min personlige overbevisning er at vi har et fantastisk u-udløst potentiale i folkeskolen, og det i høj grad handler om at udløse det samlede potentiale i skoleledelse, på lærerværelset og ikke mindst blandt eleverne. Det kræver dog at vi stiller anderledes og klarere krav til hinanden, udøver tydeligere ledelse og følger op. Og når vi så er i gang med at følge op, så skal vi følge op en ekstra gang, så vi er sikre på at initiativer rent faktisk gennemføres – og effekterne måles og dokumenteres. Det er en disciplin vi vist godt kan blive bedre til i vores land.

Er du nysgerrig omkring mere af den tilgang, som jeg har benyttet for workshoppen? Så skriv og spørg. Måske kan jeg åbne lidt mere for posen omkring hvilke værktøjer skolelederne er blevet introduceret for.

Om forfatteren

Michael Binzer

Michael Binzer

Hvad hedder du?
Michael Binzer, 47 år
 
Hvad laver du i Mentorix?
Jeg startede i Mentorix.gl fra 01. april 2015 og arbejder primært med alle områder indenfor strategiudvikling og implementering af strategi, ledelses-, organisations- og personlig udvikling. Jeg har erfaring i at arbejde med såvel virksomheder som offentlige forvaltninger, foreninger og frivillige organisationer gennem mere end 15 år.
Min styrke er at arbejde i intensive forløb med medmenneskelige dynamikker i teams, der medvirker til at øge implementeringskraften i organisationer og udvikle ejerskab til opgaverne.
Se mere på www.linkedin.com/in/michaelbinzer eller twitter: @michaelbinzer