Anbefalinger

Nuuk TV:

“I Nuuk TV startede vi i januar 2015 med en strategiproces, hvor vi involverede hele organisationen. Der var således separate workshops for medarbejderne og bestyrelsen. Allerede efter den første dag med workshop, kunne vi med medarbejdergruppen se en ændring i deres adfærd.

Der var kommet en større åbenhed, større tolerance og ikke mindst tro på, at vi nok skal klare de kommende udfordringer, der til sidst har til formål at blive en bedre forening for vores medlemmer. I Nuuk TV valgte vi Michael Binzer til at guide os igennem vores strategiproces. Han guidede os kompetent igennem og kunne også sørge for, at processen også fortsætter i organisationen, selvom vi er tilbage i hverdagens gøremål”.

Bjørn Holm, direktør

 


 

Departementet for Sundhed og Infrastruktur:

Om sundhedsportalen peqqik.gl:

“Vi har været meget pressede med tid. Louise kom ind, fordi vi havde mandskabsmangel. Louise har en anden baggrund, end jeg selv har. Vi har ikke så meget forstand på teknik. Vi har en styregruppe, der har repræsenteret alle felter.

Der har været nogle tekniske mangler,  f.eks., at Selvstyret opererer med Windows 7, Office 2007, og ikke Windows 8. Kontrakten med leverandøren sagde noget andet.

Det vi har lært, tager jeg med mig til nogle andre projekter, som også involverer Louise”.

Julie Præst Wilche, Departementet for Sundhed og Infrastruktur

 


 

Arctic Umiaq Line:

“Michael Binzer har været facilitator for flere workshops vores cateringledere.

Cateringlederne har ansvaret for at drive den gode service ombord i et skib med op til 200 passagerer, hvor der er elementer af hotel, restaurant og ikke mindst sikkerhed.
Opgaven for Michael var at få lederne til at definere homogen ledelse i en arbejdsplads, hvor man overdrager ansvaret for ledelsen til en anden leder i 5 ugers udmønstringsperiode. Derudover var opgaven at få igangsat konkrete tiltag for at øge kvalitet i produktionen ombord med henblik på mersalg under hensyntagen til at der skal produceres mad med grønlandske råvarer.

Michael har igangsat en gruppedynamik, hvor der løbende skal være opmærksomhed på udvikling. Der er indgået en række bindende aftaler, også de svære. Derudover har gruppen kickstartet definitionen af Sarfaq DNA, som senere skal udvikles af dem samlede skibsledelse.

Michaels bidrag til AUL´s målsætning om at ”gøre sømanden til købmanden” har gjort forberedelsen til sæsonen væsentlig mere vedkommende for lederne i Cateringgruppen”.

Jette Larsen, CEO Arctic Umiaq Line

 


 

 Asiaq:

Asiaq Greenland Survey har haft fornøjelsen af Mentorix og Prince2 Foundation kursus.

Takket være undervisers glimrende indsigt, kompetencer og engagement blev kursisterne selv engageret, og den tunge litteratur blev levendegjort. Kollegaerne er begejstret kommet tilbage med en fin forståelse for Prince2 og en bedre projektopfattelse af de metoder som vi anvender i dag.

Vi er allerede bedre rustet til vores fremtidige udvikling og en forbedret forståelse af flere kunders projektmodeller. Alle vores kursister fik selvfølgelig deres certifikat“.

Henrik Fosberg, Projektchef hos Asiaq

 


 

Elite Sport Greenland:

“Det har være en fornøjelse at trække på Michaels kompetencer. Han evner at facilitere processer, så de involverede bidrager med løsninger og har fokus på at få implementeret løsningerne.

Michael skaber energi ved at involvere målgruppen og give dem ejerskab til projekterne og processerne, hvilket sikrer konkrete planer, der skaber fremdrift.

Finn Meinel, Formand Elite Sport Greenland