Ledelse Organisationsudvikling

Fremtidens organisation

Michael Binzer
Skrevet af Michael Binzer

 

Har du tænkt over hvor traditionelt der egentlig bliver tænkt omkring organisering i virksomheder og organisationer? Der er sket en evolution fra de første primitive organisationsformer, hvor den stærkeste også var den som bestemte til idag, hvor flere og flere organisationer anerkender at behovet for at udløse en større del af den viden, der sidder oppe i hovedet på dig og dine kolleger. En af udfordringerne er dog at vi har bevaret en del af den måde organisationerne er skruet sammen på – nemlig HIERARKIET. Altså det faktum at der sidder en leder over dig, og måske en leder til igen over din leder og så en topchef, der typisk har ret så meget beslutningskraft samlet hos sig. Men hvad nu hvis det kunne gøres på en anden måde?

Jeg har netop været del af en workshop med fire rigtigt dygtige folk, der hver især har arbejdet gennem mange år med organisationsudvikling og dynamik i grupper. Og temaet var netop fremtidens organisationer – og hvordan organisationer fremadrettet kan etablere en anden måde at træffe beslutninger på og ikke mindst implementere løsningerne i praksis.

Et helt grundliggende princip for det vi diskuterede var: DEN FÆLLES VILJE – der samlet set handler om at udløse al den viden og energi, som menneskerne i en organisation besidder. Tanken er at vi hver især idag ikke bidrager 100 % med alt det vi kan, fordi vi ved at der reelt er meget lidt vi kan gøre ved visse ting i den nuværende beslutningsstruktur. Der er et etableret hierarki, hvor den enkelte medarbejder ikke selv kan tilrettelægge sit arbejde på en række centrale områder. Ej heller er du og jeg blevet involveret i de planer der lægges, og dermed føler vi os ikke på samme måde forpligtet til at nå de opstillede mål.

Lidt sat på spidsen kan man sige at “den der flytter sofaen bestemmer også hvor den står”. Lyder det provokerende – eller skræmmende? Vel, det kan ikke ske helt usystematisk. Det kræver en anden ledelsesform, der langt mere opererer med rammesætning, og hvor lederen får en anden rolle. Det indebærer at lederen i endnu højere grad end i dagens organisationer er en uformel leder, der ser sin rolle mere som katalysator, konsulent og rammesætter – end den der skal træffe beslutningerne. Måske skal en leder i virkeligheden “bare” være den, der udløser energien i organisationen – og sørger for at alle får udnyttet sit fulde potentiale.

Det lyder rigtigt, synes du ikke? Men omvendt, så lyder det også skræmmende. Måske især for dem der ER ledere i dag, fordi det vil kræve udvikling af nogle andre kompetencer end man er uddannet til. Det kræver en stor grad af empati, medinddragelse og det som Daniel Goleman kalder emotionel intelligens.

For mig er der ingen tvivl. Et redesign af dagens organisation fra et sted med fast defineret hierarki til en anderledes ledelsesform, der i højere grad tager sigte på at udløse den totale energi – og viden – i de mennesker, der udgør en organisation. DET er fremtiden. Jeg vil gerne være med til at gå nogle af de vanskelige skridt med organisationer og mennesker, der er villige til at afprøve denne livsform. For det er mere end bare et modefænomen. Målet er en større og mere holistisk værdiskabelse i virksomheder, organisationer og offentlige forvaltninger.

Vil du vide mere, så kig på følgende link: http://paperboy.gratis/nyt/insp-sparer-kommunen-millioner eller læs: Reinventing Organizations af Frederic Laloux

Om forfatteren

Michael Binzer

Michael Binzer

Hvad hedder du?
Michael Binzer, 47 år
 
Hvad laver du i Mentorix?
Jeg startede i Mentorix.gl fra 01. april 2015 og arbejder primært med alle områder indenfor strategiudvikling og implementering af strategi, ledelses-, organisations- og personlig udvikling. Jeg har erfaring i at arbejde med såvel virksomheder som offentlige forvaltninger, foreninger og frivillige organisationer gennem mere end 15 år.
Min styrke er at arbejde i intensive forløb med medmenneskelige dynamikker i teams, der medvirker til at øge implementeringskraften i organisationer og udvikle ejerskab til opgaverne.
Se mere på www.linkedin.com/in/michaelbinzer eller twitter: @michaelbinzer