Kurser og kompetenceudvikling

Hos Mentorix tror vi på at man skal lære hele livet. Ikke bare fordi det er smart at sige, men fordi ny viden og ny indsigt giver nye muligheder. Vi tilbyder både åbne kurser, specialtilpassede kurser for virksomheder og individuel coaching inden for vores tre kerneområder

  • Strategi
  • Organisationsudvikling
  • Projekt- og Programledelse

KursusFælles for alle vores kurser er at vi så vidt det er muligt kombinerer de bedste lokale ressourcer med  eksperter i det omfang det er nødvendigt. Hos os får du det bedste fra to verdener, nemlig den lokale erfaring og den globale ekspertise.

Mentorix er Grønlands eneste akkrediterede kursusudbyder af best practise metoder inden for projektledelse som f.eks PRINCE2®, MSP®, MoP®, MoV®, MoR® og P3O®. Herudover tilbyder vi også en række tilsvarende akkrediterede certificeringer inden for IT som f.eks. ITIL® og ToGAF®

Som kursist hos Mentorix får du…

  • Fleksibel og moderne undervisning baseret på nyeste forskning om læring
  • Lavere pris og mindre tid væk fra arbejde
  • Mulighed for coaching og support både før, under og efter kurset
  • Gratis værktøjer og skabeloner klar til brug efter kurset
  • Undervisning tilrettet Grønland
  • Instruktører med indsigt og udsyn, og som brænder for det, de underviser i

Du kan se en oversigt over kommende kurser og workshops under “Det sker

Vi bruger Elearning og moderne medier..

Flere studier viser, at den bedste indlæring opnås gennem en blanding af flere forskellige medier. I traditionelle klassekurser er det normalt, at du kun har bogen eller andet tilsvarende læsning at forberede dig ud fra – men hvad nu hvis du lærer bedst ved at lytte – eller se?

Ved at blande traditionel klasseundervisning med moderne indlæringsmetoder og digitale værktøjer som f.eks. e-learning, video og iBooks tilbyder vi en mere fleksibel og individuelt tilpasset indlæring. Du kan læse meget mere om vores egenudviklede e-learning platform på www.mentorix.biz


Læs vores kursusbetingelser her: Om lukkede kurser  og  Om åbne kurser


 

VORES KURSER

PRINCE2® åbent kursus
PRINCE2® Foundation giver dig et overblik over, og en grundlæggende forståelse for, metoden og dens anvendelsesmuligheder. Hent filen
 Prince1 

PRINCE2® lukket kursus for en virksomhed/organisation
PRINCE2® Foundation giver jer et overblik over, og en grundlæggende forståelse for, metoden og dens anvendelsesmuligheder. Hent filen
 Prince2 
Fra strategi til projekt
Forløbet tager udgangspunkt i en eksisterende strategi, der allerede findes i jeres virksomhed, som gennem 4 workshops og en række møder… Hent filen.
 Strategi 
Projektkultur i forandring
Implementering af en ny projektkultur kræver mod, indsigt og frem for alt en styret proces. Hent filen.
 Projekt 
Lej et Projekt- og Porteføljekonto
En strategi skaber kun værdi, hvis den omsættes til handling. Når strategien er lagt, er der derfor brug for en struktureret proces, som omsætter strategien til konkrete udviklingstiltag. Hent filen.
 Lej 
Teamperformance
Bedre kendskab til hinanden og hinandens ressourcer. Håndtering af konflikter og uenigheder og brug af disse udviklingsmæssigt. Forståelse for værdien af at skabe fælles ledelsesværdier. Hent filen.
  
Lederudviklingsforløb
Forløbet tager afsæt i de typiske ledelsesmæssige problemstillinger der påvirker lederes dagligdag, hvor der er et krydspres fra egne medarbej-dere og egen leder.  Hent filen. 
  
Ledersparring
Ledersparring er sessioner, der fungerer som executive sparring, personlig ledelsesudvikling eller målsætning seancer, hvor lederen er er i centrum.  Hent filen. 
  
Personlig Udvikling
Du vil blive guidet igennem en række øvelser, der medvirker til at dit personlige energiregnskab styrkes og du får bedre indsigt i dine personlige handlingsmønstre. Hent filen.