Ledelse Organisationsudvikling Produkter - Strategi udvikling

Lav en effektiv plan

Michael Binzer
Skrevet af Michael Binzer
Hvordan laver du en effektiv plan 
Har du nogensinde oplevet at være indblandet i en proces, hvor du selv eller din ledelse har skullet i en ny retning? Har du oplevet at det har gået tung med at komme godt fra start, eller at den nye plan har været svær at implementere? Det har jeg. Ja, faktisk så har jeg været indblandet i en række større strategiprocesser, først som Salg- og Marketingdirektør, så som Business Development Manager og så som CEO i to virksomheder. Jeg har efterfølgende været så heldig at arbejde med andre organisationers strategier, implementerings- og handlingsplaner, hvor flere ting har fejlet undervejs. Jeg ved at en god plan ikke altid er nok, men kun udgør en lille del af en samlet strategiimplementering. Og sjovt nok så er der enormt mange lighedstræk mellem de steder, der har udfordringer med at få implementeret deres planer. De undervurderer ofte den indsats, der skal til for at få succes med at gennemføre det der planlægges. Meget ofte undervurderer de kulturen i organisationen, eller den inerti som enhver organisation har. Tilsvarende er der også mange lighedstræk mellem de organisationer, der får succes med at implementere deres strategi og/eller forandringstiltag. Et gennemgående træk hos dem der får succes er: planlægning af implementeringen sammen med de mennesker, der rent faktisk skal stå for forandringerne i organisationen. Herudover er der respekt og accept af kulturen i organisationen, vilje til involvering af nøglepersoner (formelle og uformelle ledere) samt en stærk evne til at kommunikere – og så kommunikere – og en ekstra gang kommunikation  af de forandringer, der skal ske. Åbenhed og tydelighed er gengangere hos de organisationer, der har succes med at implementere store ændringer der er langtidsholdbare.
Men ja, det kan lade sig gøre at gennemføre en ny strategi med rå kraft. Faktisk har jeg et dugfrisk eksempel på en logistikvirksomhed, der skal forandre sig grundlæggende – og hvor der satses på rå kraft ovenfra i ledelsen/bestyrelsen, men hvor organisationen ikke inddrages længere nede i tropperne, men bare forventes at følge med. Min klare opfattelse er at de nok skal lykkes med at implementere væsentlige elementer af strategien, men det bliver med en lang række “lig” i kølvandet. Det vil medføre stor udskiftning i ledelse og medarbejderstab, og det vil skabe usikkerhed om fremtiden i flere år fremadrettet. Ikke at det ikke er muligt at gennemføre, men jeg tror bare at dette kan gøres både mere elegant og mere effektivt, hvis ledelsen udover rå kraft, også benyttede sig af tillid, involvering og tydelighed omkring hvad ændringerne vil medføre.
Strategi er ikke stjernefysik som nogle strategikonsulenter gerne vil gøre det til, men et håndværk som alle andre – og noget der skal samtænkes med den måde de nye planer skal gennemføres på. Så næste gang du og dit team skal lave en ny plan: sats på 10 % af din tid til at planlægge strategien og 90% til at planlægge implementeringsindsats, hvor kommunikationen er en helt central del for at få folk med ombord i forhold til de ændringer, der skal ske.
Vil du vide mere? Så kig her: https://www.facebook.com/mentorix.gl/videos/1092414130778577/   – eller kontakt Michael Binzer på mik@mentorix.gl

Om forfatteren

Michael Binzer

Michael Binzer

Hvad hedder du?
Michael Binzer, 47 år
 
Hvad laver du i Mentorix?
Jeg startede i Mentorix.gl fra 01. april 2015 og arbejder primært med alle områder indenfor strategiudvikling og implementering af strategi, ledelses-, organisations- og personlig udvikling. Jeg har erfaring i at arbejde med såvel virksomheder som offentlige forvaltninger, foreninger og frivillige organisationer gennem mere end 15 år.
Min styrke er at arbejde i intensive forløb med medmenneskelige dynamikker i teams, der medvirker til at øge implementeringskraften i organisationer og udvikle ejerskab til opgaverne.
Se mere på www.linkedin.com/in/michaelbinzer eller twitter: @michaelbinzer