Kompetenceudvikling Ledelse Organisationsudvikling

Lean og Ledelse

Michael Binzer
Skrevet af Michael Binzer

Sund fornuft. Sådan kan lean og ledelse bedst beskrives. LivingLean og Mentorix har taget det bedste fra begge verdener – og smeltet det sammen til et ledelsesudviklings- og leanforløb, som skal flytte en middelstor entreprenørvirksomhed til at realisere en større del af sit potentiale.

Og hvad er det så for et potentiale der er snak om?

Spild er et væsentligt fokusområde. Spild af ressourcer, dobbelthåndteringer, spild af tid og ikke mindst spild af talent. Kort sagt: optimering af de processer, der er i virksomheden, hvad enten det er processer i administrationen eller produktionen. I tillæg opererer LivingLean med et interessant koncept, der i Danmark er indskrevet i overenskomsterne på byggeområdet, nemlig tillidsbaseret lean. Se introduktion til emnet her:

Tillidsbaseret Lean

Hvordan går vi så frem i en sådan forbedringsproces? Nøgleordet er involvering af de mennesker, som indgår i arbejdsprocesserne. På den måde bliver det nærværende for den enkelte deltager og ikke bare en teoretisk øvelse. Det er de små forbedringers vej, der hvor forbedringerne giver større kvalitet, bedre trivsel og mere effektivitet. Kort sagt de små ændringer, der gør at din arbejdsplads bliver et bedre sted at være samtidig med at økonomien forbedres.

Og det virker. Det er ihvertfald både LivingLean og Mentorix erfaring, at sådanne processer giver umiddelbar og synlig effekt i de organisationer, hvor ledelsen går helhjertet ind og har mod til at ændre gamle rutiner og vaner. Det er næsten et slidt udtryk, men lean er i realiteten de små forbedringers vej – Kaizen

For at kunne dokumentere forbedringer, så bliver der i starten af hvert lean- og ledelsesforløb aftalt en række målsætninger, hvor der kan etableres en baseline, så der løbende kan følges op og korrigeres i forhold til indsats. Dette gør at der er meget synlige mål for hvilke ting, der skal forbedres og hvornår. Erfaringerne med andre forløb viser at netop synlige målsætninger og opfølgning er vejen til at skabe resultater.

Er du nysgerrig for at høre mere om dette, så kontakt Kurt Hansen på e-mail: kurt@livinglean.dk eller Michael Binzer på mik@mentorix.gl

Om forfatteren

Michael Binzer

Michael Binzer

Hvad hedder du?
Michael Binzer, 47 år
 
Hvad laver du i Mentorix?
Jeg startede i Mentorix.gl fra 01. april 2015 og arbejder primært med alle områder indenfor strategiudvikling og implementering af strategi, ledelses-, organisations- og personlig udvikling. Jeg har erfaring i at arbejde med såvel virksomheder som offentlige forvaltninger, foreninger og frivillige organisationer gennem mere end 15 år.
Min styrke er at arbejde i intensive forløb med medmenneskelige dynamikker i teams, der medvirker til at øge implementeringskraften i organisationer og udvikle ejerskab til opgaverne.
Se mere på www.linkedin.com/in/michaelbinzer eller twitter: @michaelbinzer