Inspiration Samfundet

Offentlige indkøb – lokalt?

Michael Binzer
Skrevet af Michael Binzer
En ting der altid har interesseret mig er hvordan vores skattepenge bliver brugt. Både når det gælder til hvad og også hvordan.
En af de ting, der undrer mig i vores samfund er at der er fokus på at optimere, tilpasse, nedskære, men mindre på at skabe værdi i offentlig sektor rettet mod den private sektor. På mange måder tror jeg simpelthen ikke at det offentlige system – og her tænker jeg primært på Selvstyret – er opmærksom på hvilke handlinger der kan understøtte en vækst i den private sektor.
Lad mig give nogle eksempler. Når det gælder Mineselskabernes indtræden i Grønland, så diskuterer vi omfattende IBA aftaler (Impact Benefit Agreements), der skal sikre det grønlandske samfund det største udbytte af licensrettigheder og potentielle miner. Det er god butik for det grønlandske samfund – under forudsætning af at kravene er rimelige, og de forhandlingsansvarlige er dygtige nok i henholdsvis Selvstyre og kommuner (der er parter i IBA-aftalerne).
Men når snakken så falder på offentlige services, så kigges der ikke på værdiskabelsen i og for det grønlandske samfund. Jo, bevares, der opereres med udbudscirkulære og udbudsrunder for en del af de tjenester/services, der skal løftes. Men her kigges der næsten ensidigt på pris, og ikke på den værdiskabelse kontrakterne kan skabe lokalt. Udbuddene er oftest struktureret på en måde, så kravene er så voldsomme at lokale firmaer ikke kan byde – eller så komplekse at det ikke giver mening at byde.
Tænk nu hvis man vendte dette billede om og tænkte som følger:
  • hvis nu udbuddet bliver struktureret på en måde, som gør at flest mulige lokale firmaer kan byde på opgaven, så sikrer vi at pengene går tilbage til det grønlandske samfund gennem arbejdspladser lokalt og dermed skattekroner i Landskassen og de kommunale kasser.
Et eksempel på at dette ikke sker er et område, som jeg selv har en vis erfaring med: konsulenttjenester. Selvstyret anvender i størrelsesordenen 120-130 mio. kroner om året på køb af konsulenttjenester. Langt den største andel af dette – op imod 90 % af det totale beløb – bliver brugt til udefra kommende konsulenthuse/firmaer. Tænk nu hvis man anlagde den betragtning, at der ved alle større konsulentopgaver SKAL kobles en lokal konsulent på med en delopgave. På den måde ville man opnå to ting:
  1. De lokale firmaer ville få erfaring med større opgaver, der i sin tur vil kunne betyde at de fremadrettet kunne give bud på større opgaver i samarbejde med udefra kommende virksomheder = lokal kompetenceopbygning
  2. Pengene vil cirkulere lokalt og dermed skabe skatteindtægter lokalt.
  3. De lokale firmaer kan tage elever ind – og dermed skabe en større grad af kompetenceudvikling lokalt.
En række konkrete bud på lokal forankring af vores allesammens skattepenge.

Om forfatteren

Michael Binzer

Michael Binzer

Hvad hedder du?
Michael Binzer, 47 år
 
Hvad laver du i Mentorix?
Jeg startede i Mentorix.gl fra 01. april 2015 og arbejder primært med alle områder indenfor strategiudvikling og implementering af strategi, ledelses-, organisations- og personlig udvikling. Jeg har erfaring i at arbejde med såvel virksomheder som offentlige forvaltninger, foreninger og frivillige organisationer gennem mere end 15 år.
Min styrke er at arbejde i intensive forløb med medmenneskelige dynamikker i teams, der medvirker til at øge implementeringskraften i organisationer og udvikle ejerskab til opgaverne.
Se mere på www.linkedin.com/in/michaelbinzer eller twitter: @michaelbinzer