Om Mentorix.gl

Mentorix.gl bygger på et solidt fagligt fundament med stærke kompetencer inden for strategi, organisationsudvikling, projekt-, program- og porteføljeledelse. Vi har et stærkt ønske om at bidrage positivt til at udvikle såvel organisationen som de mennesker, der på den ene eller anden måde indgår i den. Derfor arbejder vi efter mottoet ”Moving Minds”.

Vores tre primære forretningsområder er:
Kompetenceudvikling – både individuel og holdbaseret med afsæt i helt nye og innovative læringsmetoder inden for bl.a. PRINCE2®, MSP®, P3O®, Scrum m.fl.

Projekt- og programledelse – med fokus på dyb indsigt, mange års erfaring og en skarp forretningsmæssig tilgang sigter vi på at skabe værdi i projekt-, program- og porteføljearbejdet.

Strategi- og organisationsudvikling – hvor der tænkes implementering og ejerskab ind i alle processer gennem involvering af nøglepersoner i organisationen.

Inden for disse tre forretningsområder leverer vi kort sagt det bedste af det bedste. Det kan vi, fordi alle vores konsulenter og undervisere har et særdeles solidt fundament baseret på mange års praktisk erfaring inden for ledelse, organisation og projektverdenen både på konsulentsiden og på kundesiden. Vi ved, hvad der skal til.

Vi tilbyder vores kunder den ypperste spidskompetence med afsæt i dyb faglig viden og med en skarp forretningsorientret tilgang. Vi skaber værdi – og det er ikke bare tomme ord.

Mentorix er akkrediteret både ATO (Accredited Training Organisation) og ACO (Accredited Consulting Organisation) af APM Group i England. Mentorix har således opnået internationalt anerkendt akkreditering af både kurser og konsulentydelser. Akkrediteringerne dokumenterer, at Mentorix lever op til internationale standarder og har høj kvalitet i de leverede ydelser.