Organisationsudvikling

Udvikling af organisationer kræver en langsigtet og målrettet indsats, hvor først og fremmest samarbejdsdynamik påvirker, hvor hurtigt du opnår resultater. Vores tilgang til organisationsudvikling er behovsdrevet. Hvor vil du gerne hen med din organisation, og hvor lang tid er du villig til at bruge? Så indgår vi en dialog meddig, jeres HR-organisation og andre parter, der har indflydelse på, hvordan processen skal køre og hvad, der skal fokuseres på.

Vi har god erfaring med at involvere de ledere, der skal medvirke til at organisationen udvikler sig, da al organisationsudvikling handler om menneskelige dynamikker. For at forankre ændringerne i organisationen insisterer vi på at afvikle en række workshops, der får nøglemedarbejderne aktivt med på udviklingssporet.

 

VORES KURSER

PRINCE2® åbent kursus
PRINCE2® Foundation giver dig et overblik over, og en grundlæggende forståelse for, metoden og dens anvendelsesmuligheder. Hent filen
 Prince1 

PRINCE2® lukket kursus for en virksomhed/organisation
PRINCE2® Foundation giver jer et overblik over, og en grundlæggende forståelse for, metoden og dens anvendelsesmuligheder. Hent filen
 Prince2 
Fra strategi til projekt
Forløbet tager udgangspunkt i en eksisterende strategi, der allerede findes i jeres virksomhed, som gennem 4 workshops og en række møder… Hent filen.
 Strategi 
Projektkultur i forandring
Implementering af en ny projektkultur kræver mod, indsigt og frem for alt en styret proces. Hent filen.
 Projekt 
Lej et Projekt- og Porteføljekonto
En strategi skaber kun værdi, hvis den omsættes til handling. Når strategien er lagt, er der derfor brug for en struktureret proces, som omsætter strategien til konkrete udviklingstiltag. Hent filen.
 Lej 
Teamperformance
Bedre kendskab til hinanden og hinandens ressourcer. Håndtering af konflikter og uenigheder og brug af disse udviklingsmæssigt. Forståelse for værdien af at skabe fælles ledelsesværdier. Hent filen.
  
Lederudviklingsforløb
Forløbet tager afsæt i de typiske ledelsesmæssige problemstillinger der påvirker lederes dagligdag, hvor der er et krydspres fra egne medarbej-dere og egen leder.  Hent filen. 
  
Ledersparring
Ledersparring er sessioner, der fungerer som executive sparring, personlig ledelsesudvikling eller målsætning seancer, hvor lederen er er i centrum.  Hent filen. 
  
Personlig Udvikling
Du vil blive guidet igennem en række øvelser, der medvirker til at dit personlige energiregnskab styrkes og du får bedre indsigt i dine personlige handlingsmønstre. Hent filen. 
  

KURSER I SAMARBEJDE MED BUSINESS INSTITUTE

logo institute2

De nye mestre

Klik på billedet for at læse mere om “De Nye Mestre”

Pre MBA

Klik på billedet for at læse mere om “Arctic Pre MBA”