Strategi

Udvikling af en strategi er et håndværk og i modsætning til ting, der frembringes på et samlebånd, så er strategi noget der skal tilpasses den enkelte virksomhed, organisation eller forening. Udarbejdelse af en strategi skal tage afsæt i den konkrete situation din virksomhed, forening eller organisation står overfor, og derfor er et grundigt forarbejde en forudsætning for at få succes.

Mentorix tilbyder at lave et skræddersyet forløb til jer, hvor I og jeres vigtigste samarbejdspartnere får lejlighed til at være involveret i processen. Nøglen til at få en slagkraftig strategi frembragt er blandt andet at sikre, at de rette kompetencer er med i udviklingen af planen, og at der tænkes over, hvordan strategien efterfølgende skal eksekveres.

Mentorix har bred erfaring i, hvordan en proces designes og styres i samarbejde og ud fra dine/jeres behov.

 

VORES KURSER

PRINCE2® åbent kursus
PRINCE2® Foundation giver dig et overblik over, og en grundlæggende forståelse for, metoden og dens anvendelsesmuligheder. Hent filen
 Prince1 

PRINCE2® lukket kursus for en virksomhed/organisation
PRINCE2® Foundation giver jer et overblik over, og en grundlæggende forståelse for, metoden og dens anvendelsesmuligheder. Hent filen
 Prince2 
Fra strategi til projekt
Forløbet tager udgangspunkt i en eksisterende strategi, der allerede findes i jeres virksomhed, som gennem 4 workshops og en række møder… Hent filen.
 Strategi 
Projektkultur i forandring
Implementering af en ny projektkultur kræver mod, indsigt og frem for alt en styret proces. Hent filen.
 Projekt 
Lej et Projekt- og Porteføljekonto
En strategi skaber kun værdi, hvis den omsættes til handling. Når strategien er lagt, er der derfor brug for en struktureret proces, som omsætter strategien til konkrete udviklingstiltag. Hent filen.
 Lej 
Teamperformance
Bedre kendskab til hinanden og hinandens ressourcer. Håndtering af konflikter og uenigheder og brug af disse udviklingsmæssigt. Forståelse for værdien af at skabe fælles ledelsesværdier. Hent filen.
  
Lederudviklingsforløb
Forløbet tager afsæt i de typiske ledelsesmæssige problemstillinger der påvirker lederes dagligdag, hvor der er et krydspres fra egne medarbej-dere og egen leder.  Hent filen. 
  
Ledersparring
Ledersparring er sessioner, der fungerer som executive sparring, personlig ledelsesudvikling eller målsætning seancer, hvor lederen er er i centrum.  Hent filen. 
  
Personlig Udvikling
Du vil blive guidet igennem en række øvelser, der medvirker til at dit personlige energiregnskab styrkes og du får bedre indsigt i dine personlige handlingsmønstre. Hent filen.